معنی و ترجمه کلمه crawl به فارسی crawl یعنی چه

crawl


اهسته خزيدن ،خزيده رفتن ،عمل خزيدن ،خزيدن ،سينه مال رفتن ،شنال کرال
علوم مهندسى : رفتن
ورزش : شناى کرال
علوم نظامى : سينه خيز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها