معنی و ترجمه کلمه creep به فارسی creep یعنی چه

creep


وارفتگى بتن ،چهار دست و پا رفتن ،پله پله جلو رفتن ،مرحله به مرحله جلو رفتن ،وارفتگى ،خزيدن ،مورمور شدن
علوم مهندسى : خزش
عمران : خزش
معمارى : خزش
شيمى : خزش
ورزش : رها شدن ناخواسته تير از دست تيرانداز
علوم هوايى : تغيير شکل تدريجى و کند ولى پيوسته يک ماده تحت تاثير نيروى ثابت با تنش مداوم
علوم نظامى : خيز به خيز رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها