معنی و ترجمه کلمه dashboard light به فارسی dashboard light یعنی چه

dashboard light


علوم مهندسى : چراغ داشبورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها