معنی و ترجمه کلمه چرم گاومیش به انگلیسی چرم گاومیش یعنی چه

چرم گاومیش

buff
buff leather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها