معنی و ترجمه کلمه demolition به فارسی demolition یعنی چه

demolition


تخريب کردن ،ويرانى ،خرابى ،ويران سازى ،انهدام ،تخريب
علوم مهندسى : تخريب
معمارى : خراب کردن
قانون ـ فقه : تخريب
علوم نظامى : ماده منفجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها