معنی و ترجمه کلمه detonating به فارسی detonating یعنی چه

detonating


اتش گير،محترق شونده ،منفجر سازنده ،ترکاننده ،وابسته به انفجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها