معنی و ترجمه کلمه diagnostic به فارسی diagnostic یعنی چه

diagnostic


تشخيصى ،وابسته به تشخيص ناخوشى ،برشناختى
کامپيوتر : تشخيص
روانشناسى : تشخيصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها