معنی و ترجمه کلمه dwell به فارسی dwell یعنی چه

dwell


ساکن شدن ،زمان توقف ،محل توقف ،ساکن بودن ،اقامت گزيدن
علوم مهندسى : توقفگاه استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها