معنی و ترجمه کلمه eddy current به فارسی eddy current یعنی چه

eddy current


جريان سرگردان ،جريان فوکو،جريان گردابى
علوم مهندسى : جريان گردابى
علوم هوايى : جريان گردابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها