معنی و ترجمه کلمه epileptic به فارسی epileptic یعنی چه

epileptic


صرعى ،حمله اى ،غشى ،مبتلا به مرض صرع
روانشناسى : مصروع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها