معنی و ترجمه کلمه esc به فارسی esc یعنی چه

esc


کليدEsc ،Escape character
کامپيوتر : کاراکتر گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها