معنی و ترجمه کلمه expose به فارسی expose یعنی چه

expose


نماياندن ،روباز گذاردن ،باز کردن جناحها،باز کردن پوشش ،بى پناه گذاشتن ،بى حفاظ گذاردن ،درمعرض گذاشتن ،نمايش دادن ،افشاءکردن
علوم مهندسى : در معرض اشعه قرار دادن
علوم نظامى : در معرض ديد قرار گرفتن يا دادن ظاهر شدن يا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها