معنی و ترجمه کلمه fabric به فارسی fabric یعنی چه

fabric


استخوانبندى ،کالبد،بافته ،عنصر تار و پود،محصول( کارخانه و غيره)،پارچه ،قماش ،سبک بافت ،اساس
علوم مهندسى : توليد
علوم هوايى : پارچه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها