معنی و ترجمه کلمه feeding به فارسی feeding یعنی چه

feeding


خورش ،تغذيه
علوم مهندسى : تغذيه
روانشناسى : تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها