معنی و ترجمه کلمه fibrocyte به فارسی fibrocyte یعنی چه

fibrocyte


سلول دوکى شکل بافت همبندى ،فيبروسيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها