معنی و ترجمه کلمه he adored that woman به فارسی he adored that woman یعنی چه

he adored that woman


ان زن رابسياردوست مى داشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها