معنی و ترجمه کلمه گل سرخ به انگلیسی گل سرخ یعنی چه

گل سرخ

polyantha
rose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها