معنی و ترجمه کلمه fighting به فارسی fighting یعنی چه

fighting


جنگجو،جنگى ،جنگ ،نزاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها