معنی و ترجمه کلمه firing به فارسی firing یعنی چه

firing


گرمايش ،اخراج ،شليک( در اعصاب)،اتش زنى ،شليک ،عمل سوخت دادن ،توپ اندازى
علوم مهندسى : اشتعال
روانشناسى : شليک
علوم هوايى : احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها