معنی و ترجمه کلمه flicker به فارسی flicker یعنی چه

flicker


لرزيدن ،سوسوزدن ،پرپرزدن ،جنبش ،سوسو،در اهتزاز بودن
کامپيوتر : چشمک زن
روانشناسى : سوسوزدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها