معنی و ترجمه کلمه fog به فارسی fog یعنی چه

fog


قسمت مات عکس ،قسمت تيره عکس ،تيرگى ،ابهام ،تيره کردن ،مه گرفتن ،مه الود بودن
معمارى : مه
زيست شناسى : مه
علوم نظامى : مات
علوم دريايى : مه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها