معنی و ترجمه کلمه fog signal به فارسی fog signal یعنی چه

fog signal


علامت مه
علوم نظامى : علايم مه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها