معنی و ترجمه کلمه fog-curing room به فارسی fog-curing room یعنی چه

fog-curing room


عمران : اطاق نمدارى که نمونه هاى بتن ازمايشى را در ان نگهدارى ميکنند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها