معنی و ترجمه کلمه fog-curing room به فارسی fog-curing room یعنی چه

fog-curing room


عمران : اطاق نمدارى که نمونه هاى بتن ازمايشى را در ان نگهدارى ميکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها