معنی و ترجمه کلمه englacial به فارسی englacial یعنی چه

englacial


محصوردريخچال ،دريخچال ،يخچالى ،عبورکننده از يخچال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها