معنی و ترجمه کلمه gale به فارسی gale یعنی چه

gale


باد و بوران ،باد قوى ،تند باد،باد،(در دريا )طوفان
عمران : باد تند و سريع که در ارتفاعات بالاتر از ¹ 2مترى سطح زمين ميوزد
معمارى : تندباد
علوم نظامى : گيل
علوم دريايى : گيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها