معنی و ترجمه کلمه general orders به فارسی general orders یعنی چه

general orders


دستورات عمومى
علوم نظامى : دستورالعملهاى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها