معنی و ترجمه کلمه genetic به فارسی genetic یعنی چه

genetic


ژنى ،ژنتيکى ،پيدايشى ،تکوينى ،وابسته به پيدايش يا اصل هر چيز،مربوط به توليد و وراثت
روانشناسى : ارثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها