معنی و ترجمه کلمه gin به فارسی gin یعنی چه

gin


ماشين پنبه پاک کنى ،جرثقيل پايه دار،افزار،ماشين ،حيله و فن ،عرق جو سياه ،جين ،گرفتارساختن ،پنبه را پاک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها