معنی و ترجمه کلمه giorgi system به فارسی giorgi system یعنی چه

giorgi system


الکترونيک : دستگاه جورجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها