معنی و ترجمه کلمه ذى حساب به انگلیسی ذى حساب یعنی چه

ذى حساب

accountant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها