معنی و ترجمه کلمه ذى حساب به انگلیسی ذى حساب یعنی چه

ذى حساب

accountant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها