معنی و ترجمه کلمه hedgehoggy به فارسی hedgehoggy یعنی چه

hedgehoggy


ناسازگار،سخت معامله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها