معنی و ترجمه کلمه hauling contractor به فارسی hauling contractor یعنی چه

hauling contractor


علوم مهندسى : پيمانکار حمل و نقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها