معنی و ترجمه کلمه glazing به فارسی glazing یعنی چه

glazing


شيشه کارى ،شيشه برى ،شيشه برى ،پرداخت ،لعاب کارى
علوم مهندسى : شيشه اى
معمارى : جام اندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها