معنی و ترجمه کلمه grain rust به فارسی grain rust یعنی چه

grain rust


زنگ گندم ،زنگ حبوبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها