معنی و ترجمه کلمه platform به فارسی platform یعنی چه

platform


سکوى شيرجه ،سطحه ،کف راه ،پايه نصب ،سکو،صحن ،مرام ،خط مشى ،سخن رانى کردن ،در جاى بلند قرار دادن
کامپيوتر : پايگاه
معمارى : جايگاه خطابه
ورزش : تخته 4 در 4 متر مسابقه وزنه بردارى
علوم هوايى : رسانگر حامل گيرنده< BR>علوم نظامى : خط مشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها