معنی و ترجمه کلمه graduated dial به فارسی graduated dial یعنی چه

graduated dial


علوم مهندسى : صفحه مدرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها