معنی و ترجمه کلمه شخص نفرت انگیز به انگلیسی شخص نفرت انگیز یعنی چه

شخص نفرت انگیز

stinker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها