معنی و ترجمه کلمه graphite به فارسی graphite یعنی چه

graphite


سرب سياه ،مغز مداد،گرافيت
علوم مهندسى : سرب سياه
الکترونيک : گرافيت
معمارى : گرافيت
شيمى : سرب سياه
علوم هوايى : گرافيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها