معنی و ترجمه کلمه grey به فارسی grey یعنی چه

grey


)gray(خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها