معنی و ترجمه کلمه grid voltage به فارسی grid voltage یعنی چه

grid voltage


ولتاژ شبکه
علوم مهندسى : پتانسيل پلاريزاسيون شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها