معنی و ترجمه کلمه grid voltage swing به فارسی grid voltage swing یعنی چه

grid voltage swing


علوم مهندسى : تغيير يا نوسان ولتاژ شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها