معنی و ترجمه کلمه late time به فارسی late time یعنی چه

late time


زمان سکته انفجار،(زمان بين سقوط بمب تا شروع انفجار اتمى[علوم نظامى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها