معنی و ترجمه کلمه grin به فارسی grin یعنی چه

grin


نيش وا کردن ،پوزخند زدن ،تله ،دام افکنى ،خنده نيشى ،پوزخند،دندان نمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها