معنی و ترجمه کلمه gross national product به فارسی gross national product یعنی چه

gross national product


محصول ناخالص ملى
قانون ـ فقه : توليد ناويژه قيمت توليد يک کالا در بازار خاص ظرف يک سال مالى
زيست شناسى : توليد ناخالص ملى
بازرگانى : محصول ناخالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها