معنی و ترجمه کلمه growing به فارسی growing یعنی چه

growing


روينده ،نمو کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها