معنی و ترجمه کلمه heliograph به فارسی heliograph یعنی چه

heliograph


افتاب نگار،گراورسازى بانور افتاب ،دستگاه عکسبردارى از افتاب ،مخابره بوسيله نور خورشيد
عمران : دستگاهى که افتاب را اندازه ميگيرد
علوم دريايى : ايينه افتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها