معنی و ترجمه کلمه hernia به فارسی hernia یعنی چه

hernia


(طب )فتق ،مرض فتق ،غرى
روانشناسى : فتق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها