معنی و ترجمه کلمه hernial به فارسی hernial یعنی چه

hernial


فتقى ،فتق دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها