معنی و ترجمه کلمه herniate به فارسی herniate یعنی چه

herniate


(طب )بادفتق داشتن ،فتق داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها