معنی و ترجمه کلمه فرگشایى به انگلیسی فرگشایى یعنی چه

فرگشایى

analysis
analyzation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها